Melkveebedrijven+inzicht+geven+in+prestaties+kalveren
Nieuws

Melkveebedrijven inzicht geven in prestaties kalveren

Op initiatief van de melkvee- en kalversector is een eerste opzet gemaakt om melkveehouders inzicht te geven in de prestaties van hun kalveren in de kalverhouderij. Door deze informatie beschikbaar te maken voor alle melkveehouders kan dit verdere aanknopingspunten bieden voor het verbeteren van de kalvergezondheid.

De afgelopen jaren is er extra aandacht voor de opfok en gezondheid van kalveren op melkvee- en vleeskalverbedrijven. Zo zijn er verschillende systemen geïntroduceerd om de zorg voor het jonge kalf te optimaliseren. Eén daarvan is het Kalfvolgsysteem (KVS), waarin het transport van kalveren tussen melkvee- en de kalverhouderij wordt geregistreerd. Aan de hand van een aantal kwaliteitscriteria wordt bepaald of een kalf geschikt is voor de kalverhouderij. Daarnaast zijn in de melkveehouderij het kalversterftekengetal en KalfOK geïntroduceerd: beide om de sterfte van jonge kalveren en het jongveemanagement op melkveebedrijven inzichtelijk te maken. Dit gebeurt met regulier verzamelde gegevens uit de sector. Met de introductie van deze systemen is de kwaliteit van de kalveropfok meer onder de aandacht gekomen. Er zijn aanwijzingen dat de opfok verbeterd is omdat er in de landelijke diergezondheidsmonitor een daling te zien is in de kalversterfte.

Prestaties terugkoppelen
Naast het in beeld brengen van de kalveropfok op het eigen melkveebedrijf, zijn er enkele lokale initiatieven die de prestaties van de afgevoerde kalveren naar de kalverhouderij terugkoppelen naar melkveebedrijven. Het merendeel van de melkveehouders heeft deze terugkoppeling echter niet. Dat is jammer, want deze informatie zou alle melkveehouders aanknopingspunten bieden voor het verbeteren van de kalvergezondheid.
Op basis van een gezamenlijk initiatief van de melkvee- en kalversector, is in 2022 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor een sectorbrede terugkoppeling naar melkveebedrijven van kengetallen over de prestaties van vleeskalveren. Een belangrijke voorwaarde was dat de kengetallen berekend kunnen worden voor alle bedrijven op basis van regulier verzamelde gegevens. Er is daarom gestart met de ontwikkeling van kengetallen die berekend kunnen worden vanuit het Identificatie & Registratie systeem (I&R).

Relevante kengetallen
Met afgevaardigden uit de melkvee- en kalversector én twintig melkveehouders, is afgestemd welke kengetallen het meest relevant zijn. Ook is besproken hoe en hoe vaak deze informatie beschikbaar zou moeten komen voor melkveehouders. Er blijkt een duidelijke voorkeur voor een positieve benaderingswijze, waarbij duidelijk wordt wat er goed gaat. Een eerste set van drie kengetallen is ontwikkeld. Deze kengetallen geven steeds het percentage succesvol opgestarte vleeskalveren weer als 100 minus het percentage uitval. De kengetallen zijn:
1-    Een succesvolle opstart in de eerste twee weken na aanvoer op het kalverbedrijf. Dit wordt gezien als het meest relevante kengetal. De verwachting is namelijk dat een succesvolle opstart op kalverbedrijven in de eerste twee weken nog sterk samenhangt  met de start van de kalveren op melkveebedrijven.
2-    Een succesvolle opstart in de eerste acht weken na aanvoer op het kalverbedrijf. Dit kengetal is gekozen om aan te sluiten bij de berekening van kengetallen die binnen de kalversector al worden teruggekoppeld naar kalverbedrijven.
3-    Een succesvolle aanvoer op het vleeskalverbedrijf. Dit kengetal brengt in beeld welke kalveren tijdens het transport naar of op het verzamelcentrum zijn uitgevallen.

Overzicht in een oogopslag
Om de kengetallen goed zichtbaar te maken, worden ze weergegeven in een grafiek. Door de kengetallen over een periode van twee jaar weer te geven, kan de melkveehouder trends en ontwikkelingen in de succesvolle opstart van zijn kalveren volgen in de tijd. De weergave van het Nederlands gemiddelde (de smalle horizontale lijn) geeft melkveehouders de mogelijkheid bedrijfseigen prestaties (de verticale balken) te vergelijken met die van collega-veehouders. De weergave van de variatie in succesvol opgestarte kalveren op vleeskalverbedrijven (de bredere lichtgroene horizontale balk) geeft daarnaast een indruk van de resultaten van kalverhouders, die de kalveren van de melkveehouder hebben aangekocht. Door deze weergave eens per kwartaal in een digitale omgeving beschikbaar te stellen, krijgen melkveehouders inzage in de prestaties van hun kalveren op vleeskalverbedrijven.

Figuur: voorbeeld van overzicht voor melkveehouder aangaande het percentage succesvolle kalveren in eerste twee weken na aanvoer op de kalverhouderij

Het volledige artikel verschijnt komende week in de vierde editie van het magazine Ons Kalf.

Agenda

  Er zijn momenteel geen evenementen gepland

Meer agenda

De Stoppersregeling

Alle antwoorden op veel gestelde vragen

Klik hier

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer