Rabobank%3A+hogere+winst+maar+minder+geld+naar+boeren
Nieuws

Rabobank: hogere winst maar minder geld naar boeren

Rabobank heeft over 2023 een winst gerealiseerd van 4,4 miljard euro. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de 2,4 miljard van 2022. Aan boeren werden minder leningen verstrekt.

De winstgroei is met name te danken aan hogere rente-inkomsten. De rente die de bank ontving op afgesloten leningen steeg veel harder dan de rente die de bank moest betalen aan spaarders. In 2023 is de rente hard en snel gestegen terwijl de spaarrente veel langzamer omhoog ging. Komend jaar verwacht de bank niet zulke winstcijfers te publiceren. De spaarrente stijgt terwijl de marktrente op leningen naar beneden dreigt te gaan.

Minder leningen
Aan boeren verstrekte de bank minder leningen. Na de afname van 40 procent in 2022, nam het aantal verstrekte leningen aan melkveehouders in 2023 nog eens af met 35 procent. Volgens Stefaan Decrene, voorzitter van de groepsdirectie van de bank, bevinden boeren zich in een impasse. Hij hekelt de onzekerheid waar agririërs mee te maken hebben: "Boeren weten niet waar ze aan toe zijn als het gaat om verduurzamingseisen en financieel perspectief."

Van de pot van 3 miljard euro die Rabobank aan boeren beschikbaar wil stellen voor duurzaamheidsinvesteringen, is per 31 december 2023 slechts 35 miljoen euro daadwerkelijk verstrekt. Ondanks de gunstige voorwaarden waaronder dit geld uitgeleend wordt, nemen boeren volgens de bank een afwachtende houding aan.

Groei Food&Agri
Hoewel de kredietverlening naar primaire boerenbedrijven afneemt, groeide de post Food&Agri in Nederland met 1,8 procent. Buiten Nederland nam het uitstaande krediet iets af waardoor de wereldwijde stijging van Food&Agri 1 procent bedraagt. De totale 434 miljard euro in Food&Agri is voor 23 procent uitgeleend aan dierlijke proteïne, 21 procent in de zuivelsector, 15 procent in consumentenvoeding en 11 procent in dranken.

Agenda

De Stoppersregeling

Alle antwoorden op veel gestelde vragen

Klik hier

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  5° / 3°
  40 %
 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
Meer weer