Denkavit+zoekt+kalf+met+weerstand
Nieuws

Denkavit zoekt kalf met weerstand

Vanuit de subsidieregeling naar alternatieve kalverketens heeft Denkavit vier onderzoeken opgestart die moeten bijdragen aan een gezonder en weerbaarder kalf. Het onderzoek moet de aanpak binnen Programmakalf versterken. Hierin werkt Denkavit samen met melkveehouders, handelaren en vleeskalverhouders aan een betere kwaliteit van het jonge kalf.

In 2022 stelde het ministerie van LNV 10 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar alternatieve kalverketens. Dertien projecten werden goedgekeurd, waaronder die van Denkavit. Het jongdiervoederbedrijf uit Voorthuizen heeft de aanvraag ingediend samen met G van Beek & Zn, deelnemers aan Programmakalf en slagerij Ter Weele. De partijen hebben vier onderzoeken samengebald in één project om te komen tot een kalverketen die op het gebied van diergezondheid flinke stappen vooruit zet. De uitkomsten zullen door Denkavit worden gebruikt om de samenwerking in de keten te verbeteren. Programmakalf heeft dit doel ook. Het onderzoeksproject heet daarom ‘Progressie met Programmakalf’.

Kort transport
Het eerste onderzoek wordt uitgevoerd op vier kalverbedrijven die allemaal aparte afdelingen hebben met ongeveer vijftig dieren. Melkveehouders, die nu al meedoen aan Programmakalf leveren rechtstreeks, zonder tussenkomst van een verzamelcentrum, hun kalveren aan deze bedrijven. De jonge kalveren hebben een reguliere leeftijd (ouder dan veertien dagen) en de helft wordt bij aankomst gevaccineerd met een neusenting tegen pinkengriep (BRSV) en para-influenza (PI3).
Met het directe transport wil Denkavit kijken wat de invloed is van een kort transport op de gezondheid van de dieren. Projectleider Peter Mölder: “We willen samen met de handel en de verzamelcentra kijken of er in de duur van het transport voordelen te halen zijn.” Het onderzoek op de vier kalverbedrijven gebeurt gedurende twee ronden. De eerste ronde kalveren is intussen opgezet. Binnenkort start op de eerste bedrijven de tweede ronde.

Op alle bedrijven zijn afdelingen met controlegroepen ingericht en afdelingen waarbij de dieren een behandeling hebben gekregen zoals hierboven beschreven. Om de overdracht van ziektekiemen zoveel mogelijk uit te sluiten, zijn er hygiënesluisjes gemaakt bij de afdelingen met een proefgroep. Binnen het onderzoek werkt Denkavit nauw samen met de kennisinstellingen VKON en Wageningen University & Research zodat het onderzoek en onafhankelijke wetenschappelijke status heeft.
De belangrijkste kengetallen die gemeten worden tussen de controle- en de proefgroep betreft de longgezondheid, groei en het antibioticagebruik. Onderdeel van het project is ook dat er een keten van kalfsvlees wordt opgezet. Dit wordt opgepakt met enkele kleine regionale afnemers, waaronder slagerij Ter Weele. In de tweede helft van 2025 worden de eerste onderzoeksresultaten verwacht.

Opfokprotocol
Het tweede onderzoek binnen dit project wordt uitgevoerd op onderzoekboerderij Prinsenhoeve van G. van Beek & Zn in Nijkerk. Ook hier is case-control onderzoek mogelijk met 370 dieren in de proefgroep en 370 dieren in de controlegroep. Doel van het onderzoek is te achterhalen wat de gezondheid en groei van kalveren is als het kalverrantsoen op het melkveebedrijf, is afgestemd op dat van de kalverhouderij. Hoe minder verschillen, hoe beter de start op het kalverbedrijf is, is de gedachte achter deze aanpak.

De kalveren krijgen na de biestperiode twee keer daags kalvermelk met een passend voerschema met daaraan toegevoegd Vitalcure van Denkavit. Dit product ondersteunt de veerkracht van het kalf en bevat onder andere vitamines en mineralen. Daarnaast beschikken de kalveren over vers drinkwater, gehakseld tarwestro en een krachtvoerkorrel om de pens op te starten. De dieren krijgen op het melkveebedrijf dezelfde samenstelling krachtvoer als op het kalverbedrijf.
Op het melkveebedrijf drinken de kalveren melk uit een speen zodat de melk direct naar de lebmaag gaat en er zo weinig mogelijk melk in de pens komt. Melk dat in de pens komt, zorgt voor verteringsproblemen. Een goed drinkmanagement op het melkveebedrijf is daarom essentieel. De kalveren gaan op de reguliere manier - via een verzamelcentrum – naar de Prinsenhoeve van G. van Beek & Zn.

Biomarkers en enquête
Het derde onderdeel van het subsidieproject betreft het zoeken naar biomarkers. Dit zijn bepaalde biologische stoffen die iets zeggen over het verleden van het kalf en de mogelijke bijdrage aan de weerstand van het dier. Denk hierbij aan stoffen zoals enzymen, antistoffen en glucose. Denkavit werkt binnen Programmakalf al met de parameters hemoglobinegehalte (Hb) en totaal eiwit. Met nieuwe biomarkers hoopt Denkavit nog beter te kunnen sturen op een hogere kwaliteit van de kalveren. Mölder: “Het doel is om in ieder geval één goede biomarker te vinden. Dat zou enorm helpen in bewustwording en gerichte ondersteuning voor melk- en kalverhouders.”

Het laatste onderdeel van het project betreft een enquête onder alle melkveehouders die met Programmakalf meedoen. Uit de resultaten hoopt Denkavit een best practises (beste praktijk) te kunnen destilleren die bijdraagt aan goede protocollaire manier van werken op melkveebedrijven.
 

Bekijk meer over:

Agenda

De Stoppersregeling

Alle antwoorden op veel gestelde vragen

Klik hier

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  5° / 3°
  40 %
 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
Meer weer