Mengvoerindustrie+moet+duurzamer
Nieuws

Mengvoerindustrie moet duurzamer

Demissionair LNV-minister Adema wil dat de mengvoerindustrie op korte termijn duurzamer wordt. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De diervoersector zou eind 2023 met doelen komen waaraan ze gaat werken. Maar sinds de start van de gesprekken met de overheid in mei 2022 heeft branchorganisatie Nevedi nog geen concreet plan bij de minister neergelegd: "Ik roep daarom de diervoedersector en de ketenpartijen op om de doelen over waar ze in 2030 willen staan publiekelijk uit te spreken", aldus Adema.

22 procent buiten Europa
Er zijn al stappen gemaakt in het gebruik van Europese grondstoffen voor diervoeder, zoals kringloopwaardige reststromen, maar voor een veerkrachtige en duurzame diervoederproductie zijn verdere stappen nodig, concludeert hij. Ongeveer 10 procent van de grondstoffen voor Nederlands mengvoer komt uit Nederland. 68 procent heeft zijn herkomst in Europa en 22 procent komt van buiten Europa. 

Diervoedergrondstoffen die vanuit Zuid- en Noord-Amerika of Azië worden ingevoerd, zijn voornamelijk sojaschroot en in kleinere mate palmpitschilfers en citruspulp. Volgens de Grondstoffenwijzer van brancheorganisatie Nevedi bestaat circa 43 procent van het diervoer uit co-producten die voortkomen uit de landbouw-, voedsel- en bioethanolindustrie.

Sojaschroot wel of niet duurzaam
De minister hanteert echter een andere benadering voor het bepalen van het percentage reststromen. Hij maakt onderscheid tussen reststromen die vrijkomen bij de productie van een voedselproduct, en grondstoffen die vrijkomen uit een productieproces waarvan het diervoedercomponent de economische drijfveer is voor het productieproces, zoals sojaschroot. Sojaschroot is volgens die definitie geen reststroom maar wordt wel meegenomen in de 43 procent die Nevedi aanhoudt.

Omdat steeds meer ketens buiten de landbouw gebruik maken van beschikbare restromen, ontstaat er concurrentie op de grondstoffen. Dit heeft effect op hun toepasbaarheid als reststroom in diervoeder en dus op het realiseren van de duurzaamheidsdoelen van de mengvoerindustrie. Voor de minister is de concurrentie een signaal om de beschikbaarheid en toepassing van reststromen te verkennen en te beoordelen, waarna hij bijvoorbeeld sturend beleid kan maken voor het gebruik.

Nieuwe eiwitbronnen
De minister zal zich binnen de EU inzetten om de wetgeving voor nog niet toegestane eiwitbronnen te verruimen, zoals de toepasbaarheid van keukenafval (swill), het verruimen van de teelt van eiwitrijke gewassen via de eco-regeling in het GLB en het stellen van eisen aan duurzaam gecertificeerde soja. Voor de mengvoersector ziet hij mogelijkheden voor het verlagen van het eiwitniveau in voeders en het toepassen van insecteneiwit.

Agenda

De Stoppersregeling

Alle antwoorden op veel gestelde vragen

Klik hier

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  5° / 3°
  40 %
 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
Meer weer