LBV%2Dplus+langer+open%2C+samen+met+andere+regelingen
Nieuws

LBV-plus langer open, samen met andere regelingen

Demissionair stikstofminister Van der Wal wil de openstellingsperiode van de Lbv-plus-regeling verlengen tot eind 2024, mits de Europese Commissie daarmee instemt. Ook verplaatsings-, extensiverings- en innovatieregelingen gaan dit jaar open.

Van der wal hoopt met het gezamenlijk openstellen van de regelingen dat ondernemers voldoende ruimte en tijd krijgen om de verschillende opties te overwegen voor zij een keuze maken.

Verplaatsing
De bewindsrouw verwacht in de eerste helft van 2024 een subsidieregeling open te stellen waarmee bedrijven kunnen verplaatsen. Bij de invulling van de regeling zoekt ze ruimte binnen de EU-kaders voor een financieel goede regeling die veehouders stimuleert hun bedrijf te verplaatsen, zonder met overcompensatie het gelijke speelveld te verstoren. Het uitwerken van deze balans in de regeling neemt meer tijd in beslag dan ze eerder dacht.

Innovatie
Medio 2024 wil Van der Wal de innovatieregeling voor brongerichte verduurzaming van stallen (Sbv) weer openzetten. Maar hiervoor moeten nog wel enkele hobbels genomen worden. Brongerichte stalsystemen bereiken namelijk niet in alle gevallen de verwachte emissiereductie. Afgezien van het niet behalen van de gemiddelde emissiereductie is er ook veel variatie in de bedrijfsspecifieke stikstofuitstoot. Dit maakt dat deze emissiearme stalsystemen en technieken niet langer op basis van enkel de emissiefactor (gemiddelde emissie van het systeem) vergund kunnen worden, maar via een passende beoordeling. Als er voldoende vertrouwen is in het verlenen van vergunningen voor emissiearme stalsystemen, dan kan er mogelijk medio 2024 een openstelling van deze Sbv-investeringsmodule gepubliceerd worden voor piekbelasters.

Extensivering
Op 1 mei is de eerste openstelling gepland voor de extensiveringsregeling in veenweide- en overgangsgebieden nabij Natura2000. Hiermee is een budget van 105 miljoen euro vrijgemaakt dat voldoende is voor circa 12.500 hectare. Hiermee kunnen ongeveer 250 melkveehouderijbedrijven meer areaal per dier verwerven (of minder dieren op hetzelfde areaal als extra areaal niet beschikbaar is). De ingediende aanvragen worden gerangschikt op effectiviteit. Deze regeling is niet alleen beschikbaar voor melkveehouderijen die voldoen aan de drempelwaarde van de 
aanpak piekbelasting, maar ook voor andere melkveehouderijen in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. 

Verduurzamen
Voor agrarische ondernemers die omschakelen naar een integraal duurzame bedrijfsvoering is in juli 2021 het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) beschikbaar gesteld. Het fonds verstrekt achtergestelde leningen onder gunstige leningsvoorwaarden aan agrarische ondernemers die op vijf van de voorgestelde acht criteria aantoonbare verbeteringen gaan realiseren. Een flink deel van de aanvragers schakelt om naar biologische landbouw, maar ook andere verduurzamingsplannen worden ingediend en goedgekeurd. Elke euro uit het IDL, genereert een investering van 3,24 euro door co-financiers. Naar verwachting zal het definitieve fonds in het tweede kwartaal van 2024 worden opengesteld. Voor het definitieve fonds is 130,8 miljoen euro gereserveerd. 

Bekijk meer over:

Agenda

  Er zijn momenteel geen evenementen gepland

Meer agenda

De Stoppersregeling

Alle antwoorden op veel gestelde vragen

Klik hier

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  18° / 11°
  70 %
 • Zaterdag
  18° / 11°
  70 %
 • Zondag
  18° / 12°
  80 %
Meer weer