LTO+hekelt+late+aanwijzing+NV%2Dgebieden
Nieuws

LTO hekelt late aanwijzing NV-gebieden

Demissionair minister Adema heeft de Nutriënten Verontreinigde (NV) gebieden bekendgemaakt. LTO hekelt het moment waarop dit gebeurt maar ook de uitwerking die het beleid heeft op boeren en tuinders.

Voor akkerbouwers, tuinders en veehouders heeft de aanwijzing enorme consequenties. In 2024 en 2025 wordt de stikstofgebruiksnorm in twee stappen verder afgebouwd – met een totale daling van 20 procent. Binnen de NV-gebieden gelden daarbovenop nog aanvullende maatregelen zoals verplichte vanggewassen na maisteelt en voorwaarden voor het scheuren van grasland.

Tegen eerder gedane toezeggingen in, komt de aanwijzing op een laat moment. Onacceptabel, vindt LTO Nederland. Voor ondernemers is het lastig nu nog te anticiperen op het teeltseizoen 2024. LTO-portefeuillehouder Bodem & Water Joris Baecke: “Deze gang van zaken is een exacte herhaling van hoe het vorig jaar liep. Ook toen confronteerde minister Adema akkerbouwers pas in januari met nieuw beleid waarop zij hun bouwplannen met onmiddellijke ingang aan moesten passen. Het is onbegrijpelijk dat de minister in januari excuses maakte voor deze gang van zaken – en nu dezelfde fout nogmaals maakt.”

LTO heeft ook grote bezwaren tegen de uitwerking van de NV-gebieden. Bijzonder kwalijk vindt de organisatie dat dit nieuwe beleid gebaseerd is op gegevens over nutriëntenbelasting op grond- en oppervlaktewater die inmiddels dertien jaar oud zijn. Terwijl er sinds 2010 door de landbouw grote stappen gezet zijn om de uit- en afspoeling van nutriënten terug te dringen. Maar die inspanningen worden niet meegenomen. Boeren worden in hun huidige bedrijfsvoering afgerekend op historische bemesting waarop zij geen invloed meer hebben en waarop ze niet kunnen bijsturen. Baecke: “Dat is alsof de overheid constateert dat er op een snelweg in het verleden te hard werd gereden, en daarom besluit dat auto’s daar nu nog maar 60 kilometer per uur mogen rijden: het schiet het doel totaal voorbij.”

Het NV-beleid is een zoveelste voorbeeld van doorgeschoten generiek middelenbeleid, vindt LTO: "Binnen NV-gebieden worden alle landbouwbedrijven nu over één kam geschoren. Of een teelt uitspoelingsgevoelig is of niet, of een agrariër nu al grote stappen zet op verduurzamingsopgaven, zoals het verbeteren van waterkwaliteit: de korting blijft gelijk." Het beleid staat haaks op de breed gedeelde oproep om maatwerk. Het toont volgens LTO aan hoe ver Brussel en Den Haag verwijderd zijn van de praktijk van het boerenerf.

Joris Baecke: “Vanuit LTO hebben we veel vragen en bezwaren tegen dit beleid. We zullen die kenbaar maken richting de Tweede Kamer en hopen dat de Kamer heel kritisch wil kijken naar mogelijkheden om de implementatie van dit beleid verder vorm te geven. Dat de waterkwaliteit verder moet verbeteren staat niet ter discussie, maar dan kan en moet gebeuren met beleid dat boeren ook stimuleert om die stappen te zetten.”

Agenda

  Er zijn momenteel geen evenementen gepland

Meer agenda

De Stoppersregeling

Alle antwoorden op veel gestelde vragen

Klik hier

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer