Meer+ruimte+per+dier+laat+inkomen+verdampen
Nieuws

Meer ruimte per dier laat inkomen verdampen

Demissionair minister Adema heeft onlangs voorstellen gedaan om het dierenwelzijn voor kalveren verder te verbeteren, waaronder meer leefruimte per dier. De voorstellen zullen binnen het convenant dierwaardige veehouderij verder besproken worden. Connecting Food en Agri heeft de consequenties van extra leefruimte per dier doorgerekend. Conclusie: met de huidige contractvergoedingen verdampt het bedrijfsrendement van kalverhouders.

Connecting Food en Agri heeft voor blankvlees- en rosébedrijven twee opties uitgewerkt: meer ruimte creëren door minder dieren te gaan houden (oplossen binnen bestaande stallen) en meer ruimte creëren door de stal te vergroten (plegen van nieuwbouw). De onderzoeksinstelling heeft berekeningen uitgevoerd voor twee opties, namelijk: 2,5 en 3,5 vierkante meter leefruimte per dier.

Blankvleesbedrijven
Als blankvleesbedrijven binnen hun bestaande stal 2,5 vierkante meter ruimte per dier creëren, kost hen dat 83 procent van hun inkomen. Bij 3,5 vierkante meter is dat 101 procent. Wanneer deze bedrijven nieuwbouw plegen, zakt het inkomen met respectievelijk 78 en 106 procent.

Rosébedrijven
Op rosébedrijven zijn de gevolgen ook groot maar minder dan op blankvleesbedrijven. Binnen de bestaande stal de rosékalveren meer ruimte geven kost hen bij 2,5 vierkante meter per dier gemiddeld 28 procent aan inkomen en bij 3,5 vierkante meter 34 procent. Bij investeren in nieuwbouw gaat het inkomen gemiddeld met respectievelijk 30 en 43 procent achteruit.

Ingrijpend
De onderzoeksinstelling concludeert zelf al dat de doorgerekende maatregelen in bijna alle gevallen ingrijpend voor de bedrijven zullen zijn als er geen bijdrage vanuit de markt of het beleid komt. Wat betreft de bijdrage vanuit de markt geldt dat er voor alle veesectoren sprake is van een grote afhankelijkheid van export. Dat maakt het doorbelasten van meerkosten lastig, tenzij voor de relevante exportmarkten vergelijkbare maatregelen vereist zijn.

Haalbaarheid
Een belangrijke randvoorwaarde voor de haalbaarheid waarbij uitbreiding aan de orde is, is dat dit alleen kan als ook vergunningverlening, aanvullende emissiebeperkende maatregelen en omvang van het bouwblok mogelijk is. Op dit moment wordt aan deze voorwaarden niet voldaan. De verwachting is daarom dat de eerstkomende jaren ondernemers zeer beperkte mogelijkheden hebben tot uitbreiding van bestaande stallen of nieuwbouw, aldus de onderzoeksinstelling.

Gemiddeld verlies aan inkomen (in %) bij meer leefruimte per dier

  Binnen bestaande stal Uitbreiidng of nieuwbouw
Blank 2,5 m2 83% 78%
Blank 3,5 m2 101% 106%
Rosé 2,5 m2 28% 30%
Rosé 3,5 m2 34% 43%

Agenda

  Er zijn momenteel geen evenementen gepland

Meer agenda

De Stoppersregeling

Alle antwoorden op veel gestelde vragen

Klik hier

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  10° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
Meer weer