Hogere+drempelwaarde+oplossing+voor+PAS%2Dmelders
Nieuws

Hogere drempelwaarde oplossing voor PAS-melders

De motie van Nieuw Sociaal Contract (NSC) om de drempelwaarde voor de berekening van stikstofdeposities te verhogen naar één mol per hectare per jaar, is aangenomen door de Tweede Kamer.

Dat bleek tijdens het laatste plenaire landbouw- en natuurdebat van 2023 op donderdag 21 december. De motie werd medeondertekend door BBB en PVV en wordt gesteund door ChristenUnie, VVD, CDA, SGP en FvD. Dat betekent dat de drempelwaarde omhoog gaat van 0,005 mol naar 1 mol; tweehonderd keer zo hoog. Eén van de gevolgen is dat alle PAS-melders in Nederland gelegaliseerd kunnen worden.

Hiermee komt er hopelijk een einde aan de situatie van de PAS-melders die vier jaar geleden door toedoen van de overheid in Den Haag in de problemen zijn gekomen met hun vergunning. Ook de provinciebesturen staan achter de motie. Onlangs deden zij een oproep aan de partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet, om de rekenkundige ondergrens in de vergunningverlening voor stikstofdeposities op te hogen. De aangenomen motie geeft hier invulling aan.

De motie omvat wel de voorwaarde dat de Raad van State een positief advies moet geven om de drempelwaarde te verhogen. De partijen willen namelijk voorkomen dat deze aanpassing van het stikstofbeleid opnieuw door de rechter wordt teruggefloten. Daarnaast benadrukt de motie dat alsnog rekening moet worden gehouden met ‘de noodzaak van daling van de stikstofuitstoot’.

Feitelijk komt een verhoging van de drempelwaarde neer op een veel minder grote invloed van vergunningaanvragen op de resultaatdoelstelling van de overheid om de stikstofuitstoot te verlagen. Verlaging van de stikstofuitstoot moet nu veel meer door andere, generieke overheidsmaatregelen geregeld gaan worden. Juridisch lijkt deze keuze houdbaar. Eerder dit jaar bevestigde de Raad van State, in de zaak rond de uitbreiding van de A15, dat er een grens is aan hoeveel stikstofdepositie op een hectare natuurgebied met wetenschappelijke zekerheid kan worden toegekend aan een individuele bron. Buiten die zekerheidsmarge is de individuele stikstofuitstoter niet meer direct verantwoordelijk.

Eenzelfde soort conclusie kan getrokken worden voor de huidige ondergrens van 0,005 mol per hectare per jaar. In de praktijk is deze niet meetbaar. Hij kan alleen met modellen berekend worden. Omdat er een grote wetenschappelijke onzekerheid in de modellen zit, had die ondergrens geen wetenschappelijke basis binnen de vergunningverlening en was het enkel een computertechnische kwestie.

In een aanvullende motie heeft de PVV aan het demissionaire kabinet gevraagd uiterlijk begin 2024 een actieplan klaar te hebben om PAS-melders te legaliseren. Ook deze motie is aangenomen.

Agenda

De Stoppersregeling

Alle antwoorden op veel gestelde vragen

Klik hier

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  8° / 3°
  60 %
 • Zondag
  9° / 3°
  60 %
 • Maandag
  9° / 4°
  40 %
Meer weer