Gebruik+antibiotica+vorig+jaar+toegenomen
Nieuws

Gebruik antibiotica vorig jaar toegenomen

Het antibioticumgebruik in de kalversector is in 2023 met 7,6 procent toegenomen. Tussen 2015 en 2020 daalde het gebruik, daarna trad een stabilisatie op. Voor het eerst is er nu dus een stijging te zien.

Gezien de grote spreiding in het gebruik tussen bedrijven in vergelijking met andere diersectoren, vraagt diergeneesmiddelenautoriteit Sda zich af wat nodig is om een verdere reductie in het antibioticumgebruik te realiseren. De autoriteit pleit voor structurele maatregelen waarbij ook gekeken wordt naar de inrichting en het functioneren van de keten, inclusief de melkveehouderij.

Meer moeten doen
SBK-secretaris Henk Bekman is dezelfde mening toegedaan. Hoewel het antibtioticagebruik elk jaar wat fluctueert, vindt ook hij dat de er meer gedaan zal moeten worden om gezonde kalveren te ontvangen vanuit de melkveehouderij. "Feitelijk hebben we dat ook zo benoemd in ons sectorplan Veal Forward. Met doorgaan zoals we nu doen, gaan we de door ons gewenste nieuwe 50 procent reductie niet halen."

Bekman wil het aanleveren van gezonde kalveren breder trekken dan alleen het verhogen van de aanvoerleeftijd. Vanaf 1 janauri 2023 zijn Duitse kalveren - goed voor 35 procent van alle vleeskalveren in Nederland - minimaal 28 dagen oud. Deze maatregel van de Duitse overheid lijkt geen enkel effect te hebben op het antibioticagebruik. Bekman: "Alleen de aanvoerleeftijd verhogen is niet de oplossing. Die conclusie kunnen we wel trekken uit de cijfers van de Sda." Samen met de melkveehouderij zal volgens hem gekeken moeten worden hoe er gezondere kalveren met een hoge weerstand aangevoerd kunnen worden.

Hoger opzetgewicht
Vanuit dierenartsen zijn geluiden te horen dat het antibioticagebruik onder Duitse kalveren zeker niet is afgenomen. Omdat deze dieren met een hoger opzetgewicht op de kalverbedrijven arriveren (en dus meer antibiotica nodig hebben bij ziekte), kan dit doorwerken in het gemiddelde gebruik per kalf. In de berekening van de Sda wordt immers niet gecorrigeerd voor het gemiddeld aanwezige diergewicht in de sector. "Het is nog onduidelijk wat het effect van deze verandering is op het antibioticumgebruik in de kalversector", aldus de Sda.

Ook het in 2023 gestarte begeleidingstraject voor structureel hooggebruikers heeft nog niet het gewenste effect bereikt. Het percentage structureel hooggebruikers is in geen van de kalvercategorieën afgenomen. Volgens het expertpanel van de Sda kan de begeleiding de komende tijd nog wel tot een reductie van het antibioticagebruik leiden.

Trapsgewijze benadering
Binnen zo'n begeleidingstraject wordt een trapsgewijze benadering gevolgd om het gebruik bij een deel van structureel hooggebruikers te verlagen. Eerst wordt een adviesteam gevormd van dierhouder, dierenarts en voervoorlichter en/of de vertegenwoordiger van de juridisch eigenaar. Dit team stelt onder andere een plan van aanpak. Indien het adviesteam na anderhalf jaar niet de gewenste reductie in antibioticumgebruik heeft behaald wordt het team uitgebreid met een externe procesbegeleider 

Bekijk meer over:

Agenda

  Er zijn momenteel geen evenementen gepland

Meer agenda

De Stoppersregeling

Alle antwoorden op veel gestelde vragen

Klik hier

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer